DEPRESSIE 

HARTE  -  STROMEN

OP WELKE MANIER KUN JE HIERVAN HERSTELLEN?

" Gevoelens van somberheid, wanhoop en uitzichtloosheid. Er is verlies van belangstelling hebben voor iets. Geen bevrediging in gebeurtenissen of activiteiten ". Herkenbaar?


Gevoelens van onvermogen EN JEZELF NIET BIJ JOUW KRACHT KAN KOMEN.

 

Je krijgt het gevoel dat alles overweldigend is in je omgeving EN JIJZELF NIETIG.


Gevoel dat je alleen bent, TERWIJL ER WEL MENSEN INJOUW OMGEVING ZIJN! 

 

EMOTIES, DIENEN DEZE VERSCHIJNSELEN ERGENS TOE EN ZO JA, WAT IS HUN DOEL? 

IS HET WEL EEN RICHTINGAANWIJZING IN JOUW LEVEN?DOOR MIDDEL VAN WELKE PROCESSEN OF MECHANISMEN LEIDEN LIVE-EVENTS TOT EMOTIES?


DEPRESSIE GEEFT EEN NEGATIEF ZELFBEELD, ZELFGEVOEL, ZICH UITEND IN SCHULD- EN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOELENS, DE FUTLOOSHEID EN MACHTELOOSHEID DIE OOK LICHAMELIJK WORDT ERVAREN, DE GESPANNENHEID EN ANGST IN HET ZICHT VAN EEN UITZICHLOZE SITUATIE, ZOALS NU BIJ DE CORONABESMETTINGEN. AL DEZE GEVOELENS ZIJN MET ELKAAR VERVLOCHTEN.

EMOTIES ZIJN EEN SUBJECTIEVE BELEVING, KLEURING HOEWEL ZE VOOR IEDEREEN OP DE WERELD HERKENBAAR ZIJN.


VOOR HULP HIERBIJ MAIL NAAR:   INFO@HARTE-STROMEN.NL


TINEKE BALS-BEIKES

PSYCHO-SOCIAAL , TRANSPERSOONLIJK THERAPEUT / COUNSELOR en VOEDINGSDESKUNDIGE

JOUW KIJK OP DE SITUATIE IS GEKLEURD DOOR JOUW EIGEN GEVOELENS

Emotie beschouwen als een passie, die het denken en doen bepaalt.


ONGEDEELDE AANDACHT VOOR ALLE FACETTEN VAN HET LEVEN                                        

WEDERKERIGE RELATIE EN HET HEBBEN VAN EEN PARTNER, FAMILIE EN/OF VRIENDEN EN VRIEDINNEN HELPEN JOU OM ALLE EMOTIES TOE TE KUNNEN LATEN


GEDACHTEN GEVEN DE EMOTIES 


BEGIN VANDAAG!!! 

EN LEER JOUW LEVEN TEN VOLSTE TE LEVEN

INFO@HARTE-STROMEN.NL


-Martin Buber -

IK EN JIJ

EEN BEZINING OP HET LEVEN, JOUW EXISTENTIE 

Als betrokkene bij Healthy Ageing Hanzehogeschool Groningen ondersteun ik het onderzoek en het adviserende symposia.

© 2018 Alle rechten voorbehouden aan Harte stromen
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin