DEPRESSIE = een niet wenselijke gemoedstoestand en gestemdheid

HARTE  -  STROMEN

STOLLINGS PROCESSEN

" Gevoelens van somberheid, wanhoop, uitzichtloosheid, verlies van belangstelling voor of bevrediging in gebeurtenissen of activiteiten "


Gevoelens van onvermogen

 

Je voelt je zelf vaak "te klein"


Gevoel dat je alleen bent, maar je bent niet alleen!

 

EMOTIES, DIENEN DEZE VERSCHIJNSELEN ERGENS TOE EN ZO JA, WAT IS HUN DOEL?


DOOR MIDDEL VAN WELKE PROCESSEN OF MECHANISMEN LEIDEN LIVE-EVENTS TOT EMOTIES?


DEPRESSIE GEEFT EEN NEGATIEF ZELFBEELD, ZELFGEVOEL, ZICH UITEND IN SCHULD- EN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOELENS, DE FUTLOOSHEID EN MACHTELOOSHEID DIE OOK LICHAMELIJK WORDT ERVAREN, DE GESPANNENHEID EN ANGST IN HET ZICHT VAN EEN UITZICHLOZE SITUATIE, ZOALS NU BIJ DE CORONABESMETTINGEN. AL DEZE GEVOELENS ZIJN MET ELKAAR VERVLOCHTEN.

EMOTIES ZIJN EEN SUBJECTIEVE BELEVING, KLEURING HOEWEL ZE VOOR IEDEREEN OP DE WERELD HERKENBAAR ZIJN.


VOOR HULP HIERBIJ MAIL NAAR:


TINEKE BALS-BEIKES

PSYCHO-SOCIAAL , TRANSPERSOONLIJK THERAPEUT / COUNSELOR en VOEDINGSDESKUNDIGE

JOUW KIJK OP DE SITUATIE IS GEKLEURD DOOR JOUW EIGEN GEVOELENS

Emotie beschouwen als een passie, die het denken en doen bepaalt.


ONGEDEELDE AANDACHT VOOR ALLE FACETTEN VAN HET LEVEN                                        

WEDERKERIGE RELATIE HEBBEN MET EEN PARTNER, FAMILIE OF VRIENDEN EN VRIEDINNEN HELPT JE OM ALLE EMOTIES TOE TE KUNNEN LATEN

Zet je dromen om in actie!

EN LEER JOUW LEVEN TEN VOLSTE TE LEVEN


EMOTIES VOLGEN HET DENKEN! 


IK & JIJ Martin Buber EEN BEZINING OP HET BESTAAN

Healthy Ageing Hanzehogeschool Groningen onderzoekt en geeft symposiums.

INFO@HARTE-STROMEN.NL