OVER PSYCHO-SOMATIEK

OPEN YOUR MIND .......................EN BEMERK DE RELATIE TUSSEN (JOUW) LICHAAM & GEEST................

Alle mensen zingen op hun eigen toonhoogte en elk zingt zijn eigen lied! Dat betekend dat geen leven gelijk aan elkaar is.

Ieder mens heeft een eigen visie op het leven en op zijn eigen leven.  Sleutelwoorden hiervan zijn 'zelfacceptatie', 'zelfwaardering', 'zelfrespect', 'dankbaarheid', 'verzoening' en 'LIEFDE'. Door je hiermee te verbinden en de essentie hiervan je eigen te maken kan je 'bezield' leven. Zonder deze bezieling kom je in onrust en vraag je je af of je wel goed genoeg bent. Daarom vormen deze sleutelwoorden ook de kern van verschillende religies. Ze reiken ons een innerlijke leidraad aan. 

Sleutel woorden kunnen ook zijn 'schaamte' en 'schuldgevoelens', De gemoedsaandoeningen van 'minderwaardigheid gevoelens', 'egocentrisme' en 'angsten'om b.v. niet goed genoeg te zijn of om oud te worden. Wanneer deze gevoelens je dagelijks leven beheersen dan ben je diep ongelukkig en somber. De levensvreugde kan je niet meer voelen, je raakt moe en uitgeput. Immers jouw lichaam maakt deze gedachten en gevoelens dagelijks mee. Je gaat steeds meer gebogen lopen en met een zwaar gemoed. Deze gevoelens werken benauwend op je verhouding met jezelf en tot de mensen om je heen. Wij mensen bezitten een paar wonderbaarlijke gaven zoals bewustzijn en intuitie. Ons lichaam geeft ons ook mogelijkheden om het allemaal waar te kunnen nemen zoals  hersenen en zintuigen als ogen en oren. Die samenwerking geeft ons mogelijkheden voluit te kunnen LEVEN.